#

Elektronikus adminisztráció

a szociális szektorban. Egyszerűen, minimális infrastrukturális terhekkel.

ESZIR Szakellátás

ESZIR Alapellátás

GDPR ready

Az ESZIR rendszer megfelel a GDPR által támasztott elvárásoknak és segíti az intézmények megfelelőségét is.

#

ESZIR
az egységes szociális szoftver szakmai adminisztrációra

Az Atlas keretrendszerünk részeként elérhető az ESZIR és az ESZIR Alapellátási szoftverünk. Az adminisztratív feladatok gyorsabbá, átláthatóbbá és követhetőbbé válnak, így a gondozási feladatok hatékonyabbá válhatnak, és az intézményben több idő juthat a tényleges ellátási tevékenységekre.

ESZIR Szakellátás

Az ESZIR a szakosított ellátás területére fókuszál, különös tekintettel a bentlakásos ellátásra (mint például idősotthonok, fogyatékos otthonok és pszichiátriai és szenvedélybetegek otthona), célja pedig a jelenleg papíralapú végponti adminisztráció digitalizálása.

ESZIR Alapellátás

Az ESZIR Alapellátási modulunk pedig teljes körű támogatást nyújt a házisegítségnyújtáshoz és nappali ellátáshoz kapcsolódó intézmények igénybevételi és tevékenység adminisztrációjához.

Könnyű, gyors és ergonomikus tevékenység adminisztráció.

Az ESZIR rendszer kialakításánál elsődleges szempont volt a szoftver ergonomia, ezáltal a munka gyorsítása. Szociális szoftverünkben sablonok, választó menük, automata pontozási és kiértékelési funkciók segítik a szociális intézményi dokumentációt. A rendszerben felrögzített adminisztrációs adatok strukturáltan kerülnek tárolásra.

Hatékonyabb és gyorsabb döntéshozatal

A Dashboard és Mozaik rendszerek segítségével a dokumentáció sokrétűsége ellenére centralizáltan, de mégis szeparáltan lehet kezelni a folyamatokat, tevékenység adminsiztrációt, és az ellátotthoz tartozó adatokat. Ezáltal egy jól strukturált, átlátható és ergonómikus kezelőfelületen dolgozhatnak az ellátást végzők. Az ellátotthoz kapcsolódó információk könnyen és gyorsan áttekinthetőek a döntéshez szükséges adatokhoz a felhasználók egyszerűen hozzájutnak.

Csökkenő emberi erőforrás szükséglet, csökkenő adminisztrációs költségek.

Az ESZIR rendszer segítségével gyorsabb, pontosabb adatbevitel, és csökkenő emberi erőforrás szükséglet érhető el a dokumentáció vezetése során. Rendszerünk lehetőséget ad a papíralapú adminisztráció minimalizására ezáltal jelentős megtakarítások érhetőek el a papír és nyomtatási kellékanyag felhasználás tekintetében. A minimális papír alapú dokumentum miatt az iratok tárolási és archiválási költségében is jelentős költség megtakarítás érhető el. Az eddigi rendszerhasználati tapasztalatok alapján az ESZIR szociális szoftver használatával egy 80 fős intézmény esetében heti szinten 40 munkaórával csökken az emberi erőforrás szükséglet.

Az információhiányból fakadó hibák lehetőségének minimalizálása

A strukturált és jól követhető adatbevitelnek köszönhetően az egymást váltó vagy párhuzamosan dolgozók folyamatosan követhetik egymás munkáját és információkat oszthatnak meg. A rendszer segítségével az osztályok/műszakok átadása elektronikusan elvégezhető, és néhány kattintással lekérhető egy áttekintő nézet az elvégzett tevékenységekről és az ellátottak állapotáról. Az osztály és műszakvezetők szintén könnyen áttekinthetik és ellenőrizhetik az alattuk folyó ellátási tevékenységet.

Kiemelkedő minőségbiztosítási kondíciók

A felvitt adatok mentés után még szerkeszthetőek, ugyanakkor a dokumentum lezárása után a szerkesztésre már nincs lehetőség. Azoknál a dokumentum típusoknál ahol az ellátási folyamat ellenőrzését a törvény előírja (pl.: Gondozási és ápolási lap, Gondozási és ápolási terv) a rendszer lehetőséget nyújt az elektronikus ellenőrzés elvégzésére, mely jogosultsághoz kötött. A könnyen áttekinthető tevékenység adminisztráció, a rendszer napi zárási feladatok modulja és az Intézményi Információs Rendszer folyamatos „élő” kontrollt biztosít a vezetők és a fenntartó számára. A jól szervezett és átlátható adminisztráció a lekérdezési lehetőségekkel kiegészítve segíti a hatósági ellenőrzések lebonyolítását.

Kompetencia csoportok feladatainak és információinak összehangolása

Az ESZIR rendszer biztosítja az ápolást/gondozást végző személyzet, a mentálhigiénés csoport, az előgondozási csoport, a fizikoterápiás és logopédiai ellátást végző személyzet részére a tevékenység adminisztráció rögzítését. Ezen felül az orvosi munka támogatása is fontos szerepet kap. A rendszer nemcsak az orvosi anamnézissel, de az Egyéb funkciócsoporton belül az orvosi dekurzus kezelésével is támogatja, segíti, hatékonyabbá teszi az orvosi adminisztrációt, az orvos és ápoló/gondozó személyzet szakmai együttműködését a szociális intézményekben. A Dekurzusokon belül könnyedén megjeleníthető és nyomonkövethető az ellátott orvosi ellátása.

#

ESZIR
szociális intézményi adminisztráció felsőfokon

Célunk egy olyan rendszer elterjesztése a szociális szektorban, mely a kor legmodernebb informatikai eszközeivel támogatja a végponti tevékenység adminisztrációt és maximálisan figyelembe veszi a szektorban dolgozók elvárásait. Éppen ezért az ESZIR szociális szoftver kialakításánál elsődleges szempont volt az egyszerű és ergonómikus felhasználói felületek kialakítása a gyors és strukturált adatbevitel megteremtése. Az ESZIR gyártójával folyamatosan azon dologzunk, hogy rendszerünk minnél jobban szolgálja és segítse az intézmények, így az Önök munkáját.

#

Mobil munkavégzés

Az ESZIR felhasználói felülete tabletekre is optimalizált

Az ESZIR rendszer felhőalapú felépítésének (bárhonnan bármikor elérhető egy böngészőből) és a tabletre is optimalizált (reszponzív) ergonómikus kezelőfelületnek köszönhetően a tevékenység adminisztráció rögzítése és az ellátási információk elérése nem helyhez kötötten is megvalósítható akár egy mobilinternet képes tablet vagy notebook segítségével. Ezáltal az előgondozási csoport vagy a különálló kisebb elhelyezési egységek ellátását végző személyzet a munkavégzés helyszínén rögzítheti tevékenységét vagy juthat hozzá fontos információkhoz. A jövőben tervezett mobilalkalmazás mint önálló kiegészítő rendszer modul még kiemelkedőbb módon segítheti a mobil munkavégzést.

#

Miért éri meg

az ESZIR használata?

A napi tevékenység adminisztráció gyorsan és pontosan rögzíthető
Jelentős megtakarítás a papír és kellékanyag felhasználásban
A bevitt adatok strukturáltan bárhol és bármikor elérhetőek
Jelentősen könnyíti a hatósági ellenőrzések adatszolgáltatását
Az eddigi tapasztalatok alapján egy 80 fős intézmény esetében heti szinten 40 munkaórával csökkenthető a HR ráfordítás
A rendszer széleskörűen lefedi az intézmények adminisztrációját így egységesen és egy felületen kezelhetőek az adatok.
#

Az
ESZIR rendszerről mondták

"....A kifejlesztett rendszer folyamatvezérelten támogatja a bentlakásos szociális intézmények végponti adminisztrációját, az előírt módszertan szerint. A fejlesztők alapvető elképzelése szerint az ellátáshoz kapcsolódó komplex ápolási és gondozási tevékenység adminisztráció széleskörűen és strukturáltan rögzíthető a rendszerben. Ezáltal megvalósulhat az egyszerű, központi ellátottra vonatkozó tevékenység nyilvántartás és adminisztráció. Az elektronikus dokumentáció lehetőséget biztosít az ellátásban résztvevő különféle kompetencia-csoportoknak, hogy jogosultságuktól függően azonnali betekintést nyerhetnek más szakcsoportok tevékenység adminisztrációjába..."

Dr. Radnainé Egervári Ágnes

Főigazgató

Az ESZIR dokumentációs rendszer, -ellátottakkal kapcsolatosan- egyénre szabott gondolkodási logikát igénylő kívánalma elősegíti az összes ellátott egyéni igényeivel kapcsolatos teendők, tevékenységek átgondolását, egy ellátottal végzett tevékenységek számba vételét. Ez a gondolkodás nagyban hozzájárul a személyre szabott gondoskodás megvalósításához, amely az egyik legnagyobb érték jelenleg számunkra. Vezetői szinten támogatja a munkakör analízis tevékenységét és hozzájárul a minőségi ellátás gondolkodási logikájának a megteremtéséhez, illetve már bevezetett minőségbiztosítási rendszer fenntartásához.

Szögeczki József

Intézményvezető

Az ESZIR rendszer segítségével könnyen és gyorsan eltudják végezni az osztályokon dolgozók a tevékenységeik rögzítését. Ez ellátottaink gondozási adatai kereshetően, központosítva és jól strukturáltan bármikor elérhetőek nem szükséges a rengeteg papír között keresgélnünk. Ennek köszönhetően intézményünkben rengeteg időt és papírt tudunk megtakarítani. A fejlesztők folyamatosan követik a szakmai iránymutatásokat és többszöri ÁNTSZ valamint Kormányhivatali ellenőrzésen is megfelelt már az ESZIR, mitöbb az ellenőrzést végzők elismerően nyilatkoztak a rendszerről.

Intézményvezető ápoló

#

GDPR Ready

Az ESZIR rendszer megfelel a GDPR elvárásainak

Az ESZIR rendszer üzemeltetése és fejelsztése során számunkra kiemelten fontos az adatok biztonsága. Ezért folyamatosan azon dolgozunk, hogy az ESZIR rendszer ügyfeleinek a lehető legmagasabb szintű üzemeltetési és adatvédelmi biztonságot tudjuk nyújtani. Ezen felül igyekszünk ügyfeleinket mint Adatkezelőket segíteni a törvényi megfelelőség teljesítésében.


Az ESZIR rendszert még jóval a 2018.05.25-ös határidő előtt átvizsgálásra került és megtörténtek a szükséges módosítások. Mivel kiemelten fontos az adatbiztonság már a rendszer tervezésekor alapértelmezett volt, hogy nem csak egy jól használható ergonómikus rendszer szükséges, hanem egy kiemelkedően biztonságos is. Ezért többszintű védelmi rendszerrel, magas szintű titkosítással, titkosított és automatikus adatmentésekkel, valamint folyamatos beágyazott jogosultság vizsgálattal lett felvértezve az ESZIR.

  • Az adatokat strukturáltan tároljuk így a GDPR szerinti jogok (pl.: elfeledéshez, hordozhatósághoz való jog) egyszerűen biztosíthatóak az érintettek számára
  • A bevitt személyes adatok az ellátotthoz (GDPR szerinti érintett) vannak kötve.
  • A Személyes adatok megismerése a jogosultságokkal egyszerűen és biztonságosan szabályozható.
  • Az ESZIR rendszer segítségével a felhasználók szerepkörének megfelelően korlátozható a megismerhető és hozzáférhető adatok köre. Ezen felül lehetőség van osztályhoz/részleghez rendelni a felhasználót ezzel további szinten biztosítva az adatokhoz való jogos hozzáférést.
  • Rendszerünk kiemelkedő adatbiztonsági és adatvédelmi kondíciókat biztosít ezen felül magas szintű titkosításal védi a kiemelt és különleges személyes adatokat.

Tekintse meg

ESZIR Szakellátási rendszerünk főbb funkcióit

Gondozási lap

A rendszer egyik leggyakrabban használt funkciója. A napi tevékenység adminisztráció sablonok, választéklisták segítségével pillanatok alatt rögzíthető.

#

Ápolási lap

Az ESZIR-ben itt nyílik lehetőség az ápolási adatokat megadni: ápolási lap, mérési eredmények, logopédia, fizikoterápia

#

Sebkezelés

Az ESZIR-ben elérhető a sebkezelési dokumentáció is, melyet automatikus pontozási rendszerrel támogatott Norton Skálával egészítettünk ki.

#

ESZIR Ápolási Irányítópult

A rendszer legfontosabb eleme az ápolási irányítópult. Az ellátottak gondozási, ápolási, gyógyszerelési, inkontinecnia felhasználási, orvosi és egyéb adatai itt kezelhetőek.

#

Intézményi Feladatkezelés

A funkció segítségével egyszerűen delegálhatóak a feladatok ellátottra és vagy ellátóra. A feladatok priorizálhatóak és elvégzésük egyszerűen rögzíthető és követhető.

#

Foglalkoztatások

A foglalkoztatás modulban egyszerűen és strukturáltan kezelhetőek az intézményi foglalkozások. Ezekhez időpontot és ismétlődés is megadható. Minden foglalkozáshoz rendelhető felhasználó és résztvevő ellátottak. A rendszer foglalkozásonként megjeleníti a résztvevők listáját, ahol visszarögzíthető a jelenlét is

#

Inkontinencia modul

Az inkontinencia modulban folyamatosan és pontosan nyomonkövethetőek az ellátottak inkontinencia termék felhasználásai és az esetleges átázások. A strukturált adatbevitelnek az adatok könnyedén legkérdezhetőek.

product

Dokumentumtár

Az ESZIR Dokumentum tár modullal megvalósítható az egységes, központi ellátotti dokumentum kezelés a rendszert használó intézményekben, beleértve az igénybevételi és kilépési, elhalálozási dokumentáció vonatkozó elemeit is.

#

Gyógyszerkezelés

Az ESZIR-ben ellátottanként elrendelhetőek és egyszerűen követhetőek státuszolhatóak a gyógyszerek és GYSE termékek. A rendszert folyamatosan frissülő BNO keresővel és Gyógyszer GYSE törzsel láttuk el.

product

Ápolási anamnézis

Az ápolási funkciócsoportban megtalálható a szakápolási fealadatokra is használható ápolási anamnézis.

product

Várakozók kezelése

A várakozók kezelés modullal az ESZIR-ben teljeskörűen kezelhetőek a várakozók. A rendszerben rögzített várakozókat automatikusan besorolja rendszer majd az ESZIR-ben megadott előgondozási adatok szerin módosíthatóak felvétel esetén, pedig egy kattintással aktiválható az ellátott az intézményben.

product

Fenntartói Irányítópult

Az ESZIR rendszer képes egy fenntartó több intézményét is egységesen kezelni. A Fenntartóknak kialakított irányítópulton listában jeleníthetik meg a fenntartó összes intézményét, beléphetnek az intézményekbe és kezelhetik a közös felhasználói törzset.

product

Tekintse meg

ESZIR Alapellátási rendszerünk főbb funkcióit.

Tevékenység irányítópult

Az ESZIR Alapellátási modult összefog irányítópult, melyben könnyen kereshetőek az ellátottak és egy helyen elérhetőek az adatai és a dokumentumai is az adminisztrációs lapokon felül.

#

Tevékenysé napló

A házisegítségnyújtáshoz kapcsolódó tevékenységadminisztrációs dokumentum mely a törvény által előírt sablon kategóriákkal jelentősen gyorsítja a kitöltést. Lehetőség van a rendszerben jogosultásghoz kötött digitális aláírásra is.

#

Látogatási és eseménynapló

A nappali ellátások tevékenység adminisztrációs dokumentuma, mely lefedi az összes nappali ellátási forma követelményeit. A napi munka egyszerűan rögzíthető és ellenőrizhető.

#

Az ESZIR alapellátási modulunk természetesen rendelkezik a szakellátási rendszerünkben is megtalálható dokumentum tárral, várakozó kezelésssel, feladat és foglalkoztatás menedzsment modullal.

ESZIR

Szoftver mint szolgáltatás: Önnek nincs más dolga csak használni a szoftvert. Nincs szükség drága szerverek vásárlására, üzemeltetésére. Nincs szükség telepítésre és verzió váltásokra. Ha bármi problémája adódik ügyfélszolgálatunk az Ön és intézménye rendelkezésére áll. Ezen felül a jogszabály követés is folyamatosan biztosítjuk.

A Futuram Solutions Kft. havidíjas szolgáltatás keretében szoftver mint szolgáltatásként (SaaS – Software as a Service) nyújtja az ESZIR rendszert. A felhő alapú (SaaS – Software as a Service), kialakításnak köszönhetően egy egyszerű webböngészőből használható, a szociális intézmények működését széleskörűen támogatja. Szolgáltatási időszak: a hét minden napján 0-24 óráig (98%-os rendelkezésre állás mellett). Az ESZIR rendszer segítségével az intézmények a licencüknek megfelelő aktív ellátott adatait kezelhetik, illetve követhetik nyomon - a felhasználók, előgondozottak és várakozók számától függetlenül.


Az ESZIR rendszer moduláris felépítésének köszönhetően a jövőbeni további szolgáltatási területeket lefedő új modulok (pl.: nappali idős ellátás, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjólét) és rendszerfunkciók igénybevétele egyszerű licence bővítéssel megoldható az ESZIR-t már használó fenntartók és intézmények részéről.

Mivel az ESZIR rendszer szoftver mint szolgáltatás konstrukcióban kínáljuk így az intézmények IT infrastrukturális terheti jelentősen csökkenteni tudjuk nincs szükség a használathoz jelentps IT beruházásra. A rendszert kiemelt biztonságú, redundáns és folyamatosan 24/7 365 felügyelt saját szervereinkről szolgáltatjuk és éves 98%-os rendelkezésre állást vállalunk.

A havidíjas szolgáltatásunk keretében az ESZIR mellé folyamatos ügyféltámogatást is biztosítunk, mely része a havidíjnak. Ezért ha bármi problémája adódik a használat során rendszerünknben ügyfélszolgálatunk készséggel áll Ön és intézménye dolgozói rendelekzésére.

A szoftverek egyik legnagyobb problémája a folyamatosan változó jogszbaályi és technológiai háttér. A szoftver mint szolgáltatás igen kedvező és egyedi velejárója, hogy a szolgáltatás része a folyamatos jogszabálykövetés és fejleszetés. Ebben több elismert szakértő segíti munkánkat, de természetesen ügyfeleink véleménye is kiemelten fontos számunkra.

Az ESZIR rendszer üzemeltetése során az adatok védelme érdekében a Gyártó saját Know How-ját képező diverzifikált védelmi rendszert használunk mely 24/7/365 biztonsági monitorozás alatt áll és az elérhető legmodernebb technológiákat tartalmazza. Az adatokat nagybiztonságú adatparkban elhelyezett kizárólagos használatú zárt rack szekrényben saját infrastruktúrán tároljuk. Automatikus titkosított biztonsági mentések és audit naplózás biztosítja az adatok integritását és biztonságát.

#

ESZIR - Szoftver mint szolgáltatás

Próbálja ki ingyen - kezdjen érte fizetni ha készenáll

Demo

Ingyenes

15 napos limit

Teljes funkcionalitás

Maximum 5 felhasználó

Maximum 2 osztály

Maximum 5 teszt ellátott

Demo igénylés

Lépjen velünk
kapcsolatba